Niepubliczne Integracyjne Przedszkole KOLOROWA TRAMPOLINA jest placówka wychowania przedszkolnego prowadzona przez Centrum Rozwoju ABCD Sp. z o.o. wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ciechanów pod numerem

Nasze dane:

Centrum Rozwoju ABCD Sp. z o.o.

ul. Płońska 29; 06-400 Ciechanów

NIP 567 190 43 81

nr konta: Bank Millenium nr 65 1160 2202 0000 0002 4254 5806