Przedszkole Kolorowa Trampolina to inwestycja w przyszłość TWOJEGO DZIECKA. Stworzyliśmy miejsce, w którym z radością co dziennie spotykają się dzieci prawidłowo rozwijające z rówieśnikami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stworzyliśmy je z miłości do dzieci.

Staramy się, aby nasze przedszkole wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, ale przede wszystkim aby rozwój Państwa dzieci szedł w parze z umiejętnościa poszanowania praw drugiego człowieka, akceptacja dla różnorodności i przyjaźnią. Przyjaźni do zwierzat uczymy również – w kadrze naszego przedszkola jest kochający wszystkie dzieci psi terapeuta – Lara.

Warunki lokalowe dwupiętrowym budynku o powierzchni 800m2 i standard obiektu pozwalają nam na świetną organizację pracy i swobodne funkcjonowanie dzieci w grupach, a sale zajęć o pow. min. 45m2 każda stale są doposażane w pomoce dydaktyczne. Oprócz sal dydaktycznych posiadamy również sale indywidualnej pracy z dziećmi: logopedyczna, psychologiczna i muzykoterapii.

Misją naszego przedszkola jest pokazywanie dzieciom świata jako wielkiego i niezwykłego pola możliwości. Przedszkole Kolorowa Trampolina daje najmłodszym możliwości do swobodnej ekspresji siebie, kontaktu ze zróżnicowaną grupą, a przede wszystkim z samym sobą. Jednym z priorytetów jest uzyskanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość. Będziemy podążać za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektując jego potrzeby.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W wakacje przedszkole również jest czynne.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Dzieci poniżej 2,5 roku życia przyjmowane są po konsultacji z dyrekcją.

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole KOLOROWA TRAMPOLINA wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ciechanowa.