Kadra naszego przedszkola rekrutowana jest bardzo starannie. Wszyscy nasi pracownicy mają ogromne serducho dla każdego dziecka, aby zgodnie z misja przedszkola realizować najważniejszy nasz cel: SZCZĘŚLIWE DZIECKO ! Nasz zespół składa się z pedagogów, pedagogów specjalnych, specjalistów oraz osób zapewniających wsparcie pielegnacyjno – opiekuńcze. Każdy z naszych pracowników w ramach wyznaczonych obowiązków realizuje element układanki, które hasłowo określamy: Moje Dzieciństwo ! Mój Świat! Moje Przedszkole !

mgr. Anna Rzeczkowska – dyrektor ds. pedagogicznych; pedagog specjalny i nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dogoterapeuta. Nauczyciel, który z pasją do integracji zarządza personelem pedagogicznym dbając, by każde dziecko czuło się w naszym przedszkolu traktowane indywidualnie i z szacunkiem. Wyznaje zasadę, że najważniejsze w naszym przedszkolu jest dziecko – mały człowiek, czyli indywidualność naszych podopiecznych.

mgr. Karolina Kołodziejska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, w zespole od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( edukacja zintegrowana i przedszkolna ) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie ( edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna . Kocha pracę z dziećmi, dzięki niej nauczyła się widzieć świat ich oczami.

mgr. Karolina Krupińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Swoja życiowa droge chce przejść asystując w pierwszych krokach edukacyjnych swoich wychowanków. Jej podstawowe narzędzia w pracy z dziećmi to troskliwa opieka i miłość, a kierunek: indywidualne podejście do dziecka poprzez wspieranie jego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Uwielbia spacery i fotografię. Absolwentka PWSZ w Ciechanowie i APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

mgr. Edyta Michalak – pedagog specjalny; nauczyciel wspomagający. Za swoje atuty w pracy z dzieckiem uważa troskliwa i konsekwentna drogę ku wytyczonym celom, a w swej zawodowej misji najbardziej docenia indywidualność drugiego człowieka – także tego bardzo młodego – oraz możliwość walki z wykluczeniami.

mgr. Katarzyna Filipczak – pedagog specjalny; oligofrenopedagog, po za wsparciem zajęć pedagogiczno – terapeutycznych jest liderem projektu „Chatka Dwulatka”, programu adaptacji i umiejętności społecznych dzieci dwuletnich.

[ photo] mgr. Agnieszka Kuskowska – logopeda i surdologopeda. Pedagog realizujący pasję jaka jest rozwój mowy dziecka, nie tylko w naszej placówce, ale też na polu pracy naukowej – jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, opiekunem roku oraz kierownikiem Uniwersytetu Dziecięcego w Zakładzie Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego PWSZ

mgr. Katarzyna Kołakowska – psycholog dziecięcy

Lidia Gryczan – pomoc niepedagogiczna; ciocia Lidka zajmuje się w naszym przedszkolu wsparciem nauczyciela w procesie opiekuńczo – wychowawczym oraz wydawaniem posiłków i utrzymaniem porządku w niemałym budynku przedszkola.

Monika Flot – pracownik sekretariatu. Pani Monika zajmuje się sprawami formalno – dokumentacyjnymi naszych przedszkolaków, kontaktem z rodzicami, a także wsparciem obsługi prawno – biurowej przedszkola.