DZIECI Z AUTYZMEM – BEZ OPŁAT !

DZIECI Z INNYMI ORZECZENIAMI – opłaty indywidualne !

Nasze przedszkole zostało stworzone w celu integracji dzieci o prawidłowym rozwoju z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby poprzez wspólne wychowanie i edukację zapewnić każdemu z nich optymalne warunki do indywidualnego rozwoju. Każda nasza grupa jest prowadzona przez zespół osób z kwalifikacjami w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i specjalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek watpliowści i pytania dotyczące prawidłowości rozwoju Twojego dziecka – świetnie trafiłeś. Nasz zespół to pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopeda i psycholog dziecięcy. Realizujemy wszystkie zalecenia wg. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku braku wskazanych w orzeczeniu terapii wspomagamy znalezienie niezbędnych zajęć umieszczając je w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym, a także proponujemy pośrednictwo w finansowaniu usług.

Formalności rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

– karta przyjęcia dziecka do przedszkola

– dokumenty z poradni psychologiczno – pedagogicznej : orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.