Podstawą naszej pracy jest bogaty , dostosowany do potrzeb i możliwości naszych przedszkolaków program, na który składają się podstawa programowa i zajęcia dodatkowe ( zarówno dodatkowo płatne jak i w ramach opłaty podstawowej ). Jako pierwsze przedszkole w Ciechanowie podjęliśmy się organizacji zajęć w ramach Stowarzyszenia Przedszkoliada – scenariuszowych zajęć ruchowych z piłka dla przedszkolaków oraz prowadzimy dwa programy autorskie edukacji poprzez bliski kontakt ze zwierzętami ( psy i konie ) oraz poprzez muzykę. Poznaj nas !

PODSTAWA PROGRAMOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

ZAJĘCIA DODATKOWE

„Plac Zabaw” – pakiet /podręcznik, karty pracy / -cykl wychowania przedszkolnego

Zajęcia z podstawy programowej w roku szkolnym 2019 / 2020 realizujemy przez Program Edukacji Przedszkolnej PLAC ZABAW Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Szczegóły o pakietach zapraszamy na stronę wydawnictwa.


Język angielski

codziennie

11:00

Zajęcia plastyczne – mała motoryka

codziennie

Logopedia

środa / piątek

10:00


Rytmika z elementami muzyki i muzykoterapii

wtorek

10:00

Taniec

piatek

13:00

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

codziennie

11:30/14.00


środa

11:00

Wycieczki

zgodnie z planem pracy

BLUESOWE PRZEDSZKOLAKI