Plan

PLAN DNIA – GRUPA SKRZATY ( 3 – 4 LATKI )
godzina Nazwa aktywności
07.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące               realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. .Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
08.00 – 08.20 Gimnastyka
08.30 – 09.00 Przygotowanie do śniadania
09.00 Śniadanie
09.30 – 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.      Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
10.20 – 10.45 Język Angielski
10.45 II Śniadanie
11.15 – 12.15 Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali ).
12.20 – 12.50 Zabawy integrujące grupę
12.50 Przygotowanie do obiadu
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 13.50 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
14.00 – 14.40 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna. Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym.
14.50 Podwieczorek
15.10 – 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich      możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu (w zależności od pogody i pory roku).Oczekiwanie na przyjście rodziców.

 

 

Back to Top