Nasze usługi

CENTRUM ROZWOJU ABCD Sp. z o.o. jest organem prowadzącym Integracyjny Punkt Przedszkolny KOLOROWA TRAMPOLINA.

Doświadczenie jakie posiadamy w zarządzaniu gwarantuje uporządkowany rytm pracy placówki oraz profesjonalny sposób obsługi naszych klientów. Szeroki wachlarz usług świadczonych zarówno w charakterze zajęć dodatkowych naszych wychowanków, jak i tych których adresatem są rodzice przedszkolaków mają na celu oferowanie najbardziej kompletnej oferty usług z zakresu psychologii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz prawa w takim zakresie jakiego potrzebują nasi klienci oraz pośrednio zlecające zadania jednostki samorządu terytorialnego.

Jako Integracyjny Punkt Przedszkolny KOLOROWA TRAMPOLINA jesteśmy placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ciechanów

W ramach czesnego:

 • Psycholog
 • Logopeda
 • Pedagog terapeuta – oligofrenopedagog
 • Artterapia
 • Porady prawne dla rodziców

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACHA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA ( DODATKOWA OPŁATA ):

 •  Język angielski
 • Taniec
 • HIPOTERAPIA

Po za zajęciami w ramach przedszkola prowadzimy indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

 • Diagnoza i terapia psychologiczna
 • Terapia Pedagogiczna
 • Nauka gry na gitarze – poziom podstawowy

Back to Top