Kadra

Pedagog Specjalny – Terapeuta

Twórcą placówki jest doświadczony pedagog specjalny, pracujący na co dzień z wieloma przypadkami niepełnosprawności dziecięcej a terapia i pedagogika włączeniowa to nie tylko metody jej pracy ale również hobby. Zgłębianie wiedzy w tematach związanych z terapią dzieci z zaburzeniami realizuje podczas wielu kursów doskonalących warsztat nauczyciela – terapeuty.
Pracuje metodami:

– Ruch Rozwijający – Weroniki Sherborne,
– Metoda Dennisona,
– Metoda N. C. Kepharta,
– Metoda Glenna Domana,
– Metoda Dobrego Startu 

Realizowana terapia obejmuje również wczesne wspomaganie.
Kwalifikacje: Magister Pedagogiki Specjalnej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ( Akademia Pedagogiki Specjalnej )

Psycholog

W Zarządzie placówki pracuje jeden z najbardziej doświadczonych i uznanych w Ciechanowie psychologów dziecięcych . Opinie i zalecenia dla rodziców są zawsze naukowo oparte a diagnoza dzieci odbywa się praktycznie każdego dnia na podstawie obserwacji w codziennych zajęciach w grupie rówieśniczej.

Kwalifikacje: Mgr psychologii UMCS w Lublinie

Logopeda

Dzieci w wieku 3-5 lat powinny być standardowo opieką logopedy by na najważniejszym dla nich etapie rozwoju mowy można było korygować ewentualne wady. W naszym przedszkolu nad kształtowaniem prawidłowej wymowy naszych milusińskich czuwa zaangażowany i pełen nowatorskich pomysłów logopeda nadal zgłębiający swą wiedzę na studiach z zakresu logopedii. W pracy logopedy bardzo pomaga mu wykształcenie psychologiczne – absolwent UMCS w Lublinie

Kwalifikacje: Magister Psychologii na UMCS w Lublinie

Magister Logopedii – Neurologopedii na UMCS w Lublinie

Wychowawcy: 

Grupa 2-3 latki:

Młoda wiekiem, ale bardzo doświadczona nauczycielka wychowania przedszkolnego ze stażem w ciechanowskich i warszawskich przedszkolach, pełna zapału i pomysłów oraz kreatywności w zabawach i metodach nauczania małego dziecka.

Kwalifikacje: Magister Pedagogiki na Akademia Humanistyczna w Pułtusku,

Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną

Grupa 4-5 latki

Doświadczona nauczyciel wychowania przedszkolnego z 20 letnim stażem w jednym z ciechanowskich przedszkoli. Świetny organizator, ciepły i wrażliwy wychowawca doskonale pracujący starymi i nowymi metodami pedagogiki wczesnoszkolnej. Wychowawca wielu pokoleń przedszkolaków.

Kwalifikacje: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Back to Top