Dla rodziców

Orzeczenie – krok po kroku

Drodzy Rodzice,
jeśli w zachowaniu waszego dziecka zauważyliście niepokojące objawy, któryś z elementów rozwoju waszym zdaniem nie przebiega prawidłowo ( w szczególności w kontaktach z najbliższymi, w rozwoju mowy, w zabawie z innymi ) to:

1. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skonsultuj Twoje obawy z psychologiem – Centrum Rozwoju ABCD Sp. z o.o. zaprasza osoby, które nie są pewne, czy powinny zdiagnozować w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
2. Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychiatrą dziecięcym przyjmującym w naszej placówce (nie potrzebujesz skierowania).
3. W poradni psychologiczno-pedagogicznej uzyskacie Państwo diagnozę. W każdym przypadku prosimy o kontakt – podpowiemy placówkę, która pomoże uzyskać diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W razie potrzeby służymy radą i pomocą.
4. Pracujące w ramach Poradni Zespoły wydają orzeczenia:
– o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
– o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
– o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
oraz opinie:
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

5. W przypadku długiego czasu oczekiwania na diagnozę w placówce państwowej, zapraszamy do odwiedzenia Centrum Rozwoju ABCD Sp. z o.o.

7. Po uzyskaniu orzeczenia zapraszamy do naszej placówki terapeutycznej – Centrum Rozwoju ABCD ul. Płońska 29; 06-400 Ciechanów

8. Nasz Integracyjny Punkty Przedszkolny Kolorowa Trampolina przyjmuje również dzieci w trakcie procesu diagnostycznego – wspieramy rodzica w trakcie diagnozy i pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

Back to Top